ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊಸ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ

ದಿನಾಂಕ 03-11-2022 ರಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು- ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 3 0 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ - ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ - ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ದಿನಾಂಕ ೨೦-೦೯-೨೦೨೨ ರಂದು ಏಸಿಯನ್‌ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ ಆನ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಡಾಕ್‌ ಇಂಡಿಯಾ - ೨೦೨೨ ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು

ದಿನಾಂಕ 06-09-2022 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತುಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಡೆಯಿತು

ದಿನಾಂಕ 12-07-2022 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು NSE ಅಕಾಡೆಮಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಡೆಯಿತು

ದಿನಾಂಕ 09-06-2022 ರಂದು ನಡೆದ UK-Karnataka Collaboration ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ

ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೋರಂ - 2022

ದಿನಾಂಕ 11-03-2022 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 22-02-2022 ರಂದು ನಡೆದ ಅಥೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕುವೆಂವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 21-02-2022 ರಂದು ಅಥೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 27-12-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ

ದಿನಾಂಕ 12-10-2021 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 07-09-2021 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಕರಾಉಶಿಪ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ನೀತಿ ಸಂವಾದದ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ 03-09-2021 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ದಿನಾಂಕ 02-09-2021ರಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ 30-08-2021 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ದಿನಾಂಕ 27-08- 2021 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020ರ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ 23-08-2021 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಾರಂಭ

ದಿನಾಂಕ 24-08-2021 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ದಿನಾಂಕ 2೦-08-2021 ರಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ "National Education Policy-2020"ಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020"ಯನ್ನು ದಿ: 07-11-2020 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ನೀತಿ.

107 ನೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ರಿಂದ 7 ಜನವರಿ 2020 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

11-12-2019 ರಂದು ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 100 ದಿನಗಳ ಸಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಸಾಲ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತನ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.

17-09-2019 ರಂದು ಕೆಎಸ್‌ಯುಆರ್‌ಎಫ್ -2019 ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

17-09-2019 ರಂದು ಕೆಎಸ್‌ಯುಆರ್‌ಎಫ್ -2019 ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್‌ಸಿಎಂಇಎಲ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ.

27-11-2018 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

05-02-2018 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

14-04-2017 ರಂದು ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-11-2022 11:57 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080